FAKTA OM VED

Vi kan ved og har solgt ved i over 12 år, kjøp ved fra oss som har mye erfaring så vet du produktet er av ypperste kvalitet slik at den brenner godt. Vi har lagret den under tak og garanterer at den er tørr og bekrefter dette med måleinstrumenter.

NB: Norsk ved produsert i Norge kan ha inntil 35% høyere brennverdi enn ved produsert i Øst-Europa!

Fakta om ved Veden består av brennbart materiale (tørrstoff), vann og aske. Jo mindre vann i veden, jo større blir den effektive brennverdien. Dvs. at tørr ved gir mer effektiv varme. Vekten av tørrstoffet pr volumenet varierer mellom treslagene (men brennverdien pr kilo ved med samme fuktighet er så å si lik for alle treslag). Brennverdien pr volumenhet varierer fordi noen treslag er ”tettvokste”, andre har løsere ved. Som en hovedregel kan vi si at den effektive brennverdien av de treslagene som oftest brukes til fyring i tørr tilstand er 2500 kWh pr fastkubikkmeter.

Rogn, bøk, eik, lønn og bjørk regnes som den beste peisveden. Mange foretrekker imidlertid nåletre på grunn av knitrelyden, men slike tresorter sender ut gnister, og kan skape brannfare i åpne peiser.

Brennverdier gjelder per fm3 ved, og trengs for å kunne regne ut prisen per kW/time og prisforskjell mellom ved og andre varmekilder.

BRENNVERDIER

 

Vedsorter

 

Treslag kWh/fm3
Rogn 2280 kWh
Bøk 2140 kWh
Eik 2070 kWh
Ask 2070 kWh
Lønn 2000 kWh
Bjørk 1890 kWh
Furu 1680 kWh
Svartor 1680 kWh
Selje 1640 kWh
Osp 1430 kWh
Gran 1430 kWh
Gråor 1360 kWh